Arbetsglädje

 

Vi är varandras arbetsmiljö. Vad innebär det? Är du den som ger eller tar energi?


När vi pratar om arbetsmiljö tänker vi nog först och främst på våra lokaler, skrivbord, stolar och så vidare – listan kan göras lång. Allt det här är väldigt viktiga delar på vår arbetsplats och skapar förutsättningar för att göra ett bra jobb. Men en annan och ack så viktig del av vår arbetsmiljö är den som vi tillsammans med våra medarbetare utgör – vår gemensamma arbetsmiljö.

 

DET HÄR FÅR NI MED ER
I denna utbildning riktar vi fokus till att medvetandegöra och förgylla den gemensamma arbetsmiljön genom vårt sätt att kommunicera och agera. Detta för att skapa en arbetsplats med stor arbetsglädje!