Projektledning & Interimsuppdrag

 

Vill ni involvera all er personal i förändringsarbetet då kan det vara klokt att anlita en extern projektledare.

Eller så behöver ni en tillfällig resurs vid hög arbetsbelastning eller kanske i väntan på en kommande rekrytering.