Värdskap & Bemötande

 

Så fort vi har med människor att göra är vi ansiktet utåt och hur vi agerar är av största vikt för din arbetsgivare, organisation eller förening.  

 

VEM VÄNDER SIG UTBILDNINGEN TILL?

Att känna sig trygg och bekväm i sitt sätt att bemöta kunder och gäster i olika situationer gör  arbetet både roligare, lättare och framför allt utfört på ett proffsigt sätt. Något som både gynnar företaget så väl som individen.

 

DET HÄR FÅR NI MED ER

Vi varvar teori med med praktiska ofta roliga övningar anpassade efter just dina och företagets behov. Tillsammans tar vi fram en gemensam värdskapsguide som grundar sig på företagets kärnvärden och tydligt visar hur vi ska bemöta varandra, våra kunder och gäster. Värdskapsguiden ska sedan leda er i ert dagliga arbete.

 

NÄR ÄR DET LÄGE?

Vi behöver utbildning och kontinuerlig påfyllning av energi och ny kunskap när vi jobbar med service och människor. Precis som maskiner behöver bli servade behöver även vi människor få en boost och uppdatera oss då och då.