Om mig

Jag heter Annica Öhman och har över 25 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring, kommunikation, affärsutveckling, projektledning och värdskap. Min stora drivkraft och passion ligger i att se människor mötas, växa och utvecklas i sin roll på arbetsplatsen, såväl som i sin personlighet och mentala styrka.

Som säljcoach på Telia lockade jag fram stjärnsäljare i personer som tidigare ansett att “sälj” i det närmaste var som att svära i kyrkan. Med olika verktyg och personlig säljträning rev vi ner motståndet och upptäckte att “sälj” ofta handlar om att erbjuda kunden en lösning. 

Jag har också haft den stora förmånen att vara med från starten i att bygga upp destinationen och det som kommit att bli platsvarumärket för norra Sverige, Swedish Lapland. Nyckeln till framgången började med orden samarbete och samverkan – i att både vilja och våga utveckla och förändra. 

Enligt mina erfarenheter är det av stor betydelse att leverera högklassig service och ett gott värdskap som nyckelkomponenter till en framgångsrik försäljning. Alla på företaget är säljare! Även om du inte har det som titel så är alla på företaget en viktig byggsten i företagets varumärke. Oavsett om det gäller organisationer, icke vinstdrivande företag eller föreningar är det väsentligt att ha en stark attraktionskraft.